Liczebniki porządkowe i daty (Ordinals and dates)

Ostatnio udostępniłam Wam moje materiały, które mogą być pomocne przy wprowadzaniu i ćwiczeniu nazw miesięcy.

Dziś chciałam Wam zaprezentować ćwiczenie nieco trudniejsze, niekoniecznie dla dzieci, w którym ćwiczyć będziemy nie tylko nazwy miesięcy, ale i liczebniki porządkowe, oraz to w jaki sposób pełnym zdaniem podawać datę.

Do tego celu przygotowałam dwie karty pracy dla pary uczniów: jedną dla ucznia A i jedną dla ucznia B. Karty różnią się od siebie: informacji zawartych na karcie A brakuje na karcie B i na odwrót:

dates - A

dates - b

Zadaniem uczniów jest zadawanie sobie pytań, aby uzupełnić na swojej karcie brakujące daty. Uczniowie do zadawania pytań używają dokładnie takiego samego nazewnictwa jak w grze w statki (A1, B2, itp.).

Uczeń A pyta więc np. „What’s the date in A2?”

A uczeń B odpowiada: „It’s the fifth of June.”

W tabeli jest w sumie 12 pól, więc przećwiczony zostaje każdy miesiąc.

Kart używam wielokrotnie: na zalaminowanych kartach uczniowie mogą pisać mazakami suchościeralnymi.

Po lekcji możemy rozdać uczniom kartę pracy, która zawiera wszystkie daty z ćwiczenia, aby samodzielnie raz jeszcze przećwiczyli pisownie tych dat:

dates - AiB - worksheet

Wszystkie materiały znajdziecie tu.

Miłej nauki!  🙂